YTÜ Öğrenci Platformu
Üye Girişi | Üye Ol

Share This Post

Duyuru / Haber

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuruları (2019-2020) Başladı!

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuruları (2019-2020) Başladı!

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin üniversite içerisinde kısmi zamanlı çalışarak gelir elde edebileceği Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) Başvuruları 2019-2020 dönemi için başlıyor. Öğrenciler kütüphane, fakülteler, bölümler, laboratuvarlar, idari birimler vb çalışmak istedikleri birimlere doğrudan başvuru yapacak.

KZÖ Çalıştırılacak Birimler ve Koşulları için tıklayınız…

Online Başvuru Formu için Tıklayınız…

Kısmi Zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrenciler;
Başvuru Formu,
Öğrenci Belgesi
Transkript
ile birlikte 30 Eylül-09 Ekim 2019 tarihleri arasında Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştıracak birimlere başvuru yapmalıdır.

Üniversitemiz birimlerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. maddesi uyarınca kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerin, aşağıda bağlantı adresi verilen başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra kendi fakültenizin öğrenci işleri biriminden temin edeceğiniz öğrenci belgesi ve transkript ile (KZÖ çalıştıracak birimin istemesi halinde başvuru formunun 3. bölümde 3.1 için ‘Diğer’, 3.2 için ‘5.501’ ve üzeri, 3.3 için ‘Hayır’, 3.4 için ‘Hayır’, 3.5 için 0 (sıfır, yok) seçenekleri dışındaki belgeler ) birlikte çalışmak istedikleri birime 30 Eylül-09 Ekim 2019 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. İstenildiği halde teslim edilmeyen belgelerin karşılık puanları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Her bir öğrenci sadece tek bir birime başvuru yapabilecek olup, YTÜ. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma usul ve Esasları Yönergesindeki” koşulları sağlamayanlar ile gerçeğe aykırı bilgi ve belge veren veya sonradan tespit edilen başvurular iptal edilerek ayrıca gerçeğe aykırı bilgi ve belgeden dolayı disiplin soruşturması açılabilecektir. Genel koşulların sağlanması tek başına yerleştirme için yeterli olmayıp ayrıca birimlerin tercih koşullarının da sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda tercih yapılırken başvuru koşullarının dikkatlice okunması gerekmektedir.

Kısmi zamanlı öğrenciler haftada en fazla 15 saat sürüyle çalıştırılabilecek olup, çalışma karşılığında ön lisans ve lisans öğrencileri için 6 TL/saat-kişi, Lisansüstü öğrencileri için 7 TL/saat-kişi brüt ücret hesaplanacaktır. Başvuru sonuçları değerlendirme sonrası Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca ilan edilecektir.

Öğrencilerimize ilanen duyurulur

Genel Koşullar:

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak,

c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde (Tam veya yarı zamanlı  (part – time)  sigortalı bir işte çalışıyor ve en az asgari ücret düzeyinde (2019 için 2.020,90 TL) bir ücret alıyorsanız kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamazsınız.) gelire sahip olmamak,

ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

e) Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmakDeprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

 


>>Instagram'da YTÜ Kampüs'ü takip edin!

>>Yıldız Teknik Üniversitesi Yakını Yurtlar

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>