YTÜ Öğrenci Platformu
Üye Girişi | Üye Ol

Share This Post

Duyuru / Haber

YTÜ 2019-2020 Bahar Dönemi Ders Kayıt Takvimi Açıklandı!

YTÜ 2019-2020 Bahar Dönemi Ders Kayıt Takvimi Açıklandı!

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders kayıt-seçim takvimini açıkladı. Yayınlanan kılavuza göre Uzaktan Eğitim(UZEM) ders kayıtları 20-21 Ocak 2020 tarihlerinde, ders seçimleri ise 27 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında randevulu takvime göre yapılacak.

Bahar Yarıyılı Derslerinin Başlangıcı : 03 Şubat 2020

1. DERS KAYIT İŞLEMLERİ

1.1 UZAKTAN EĞİTİM (UZEM) DERS KAYIT İŞLEMLERİ
Uzaktan eğitim yolu ile alabileceğiniz derslere ilişkin tüm bilgilere UZEM web sayfasından
www.uzem.yildiz.edu.tr ulaşabilirsiniz. Uzaktan eğitim ile alınan tüm dersler, ücretlidir. Hangi ders için
ne kadar ücret ödemeniz gerektiği bilgisini, yine UZEM web sayfasından öğrenebilirsiniz.
Uzaktan Eğitim (UZEM) Ders Kayıtları : 20-21 Ocak 2020
Uzaktan Eğitim (UZEM) Ücret Ödeme : 22-23 Ocak 2020
UZEM Ücret ödemesi yapmayanların derslerinin silinmesi : 24-26 Ocak 2020

1.2 KATKI PAYI – ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMESİ (20-29 Ocak 2020)
– Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri Hakkında bilgilere Harç Bürosunun bağlı bulunduğu Sağlık
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasından (www.sks.yildiz.edu.tr ) ulaşılabilir.
Lisans programı 9. Yarıyıl ve üstü öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci
katkı payı, ikinci öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerden, birinci veya
ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın, her bir dönem için öğrenim ücreti alınır.
– Ödemeniz Gereken Katkı Payı – Öğrenim ücretinizi herhangi bir T.C. Ziraat Bankası
ATM’lerinden T.C. Kimlik Numaranız ile ödeyebilirsiniz.
– Yurt Dışı öğrenci statüsünde gelen USİS otomasyon sisteminde Y.U. numaraları yer alan öğrenciler Y.U. numaraları ile Y.U. numaraları bulunmayan öğrenciler ise 987 ile başlayan YÖKSİS numaraları ile ödeme yapabilirler. YÖKSİS Numaraları Davutpaşa Kampüsü Kışla Binasında A1007 nolu ofiste yer alan Yurtdışı Öğrenci Koordinatörlüğüne,
admissions@yildiz.edu.tr e-posta adresi ile veya 0212 383 3948 no’lu telefon ile veya şahsi olarak ulaşılarak öğrenilebilir.

– Katkı payı ödemesi gerekenlerin sistemde ders kaydı yapılabilmeleri için Katkı Payı-Öğrenim
Ücretini en geç 29 Ocak 2020 tarihinde ilgili bankaya yatırmaları gereklidir. Aksi durumda sistem ders kaydına izin vermemektedir.
– 2547 Sayılı Kanun’un 46. maddesinin (g) bendinde katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamayacağından, bu durumdaki öğrencilerin Sağlık
Hizmetinin üniversitesi tarafından karşılanmayacağına, askerlikle ilgili işlemlerde Askerlik Şubesine durumun bildirilmesine ve bu dönemler için Öğrenci Belgesi verilmemesi hususlarına yer verilmiştir. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.07.2011 tarih ve 029023 sayılı yazısı)

Ders kaydınızı üniversitemizin web sayfasında (www.yildiz.edu.tr) bulunan Uygulamalar başlığı altındaki USIS simgesi (http://usis.yildiz.edu.tr/main.jsp) tıklandıktan sonra gelen arayüz üzerinden sahibi olduğunuz Kullanıcı Adı ve Şifre ile giriş yapmanız gerekmektedir.
Şifre kaybı veya unutulması durumunda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı web sayfasının (www.bim.yildiz.edu.tr) sol panelindeki Formlar dan “Öğrenci şifre talep formu” doldurunuz ve öğrenci kimlik fotokopisini de ekleyerek Davutpaşa Kampüsünde bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na
şahsen veya bilgiislem@yildiz.edu.tr e–posta adresi üzerinden online ulaştırabilirsiniz.

1. sınıf öğrencilerine, kayıtlı bulundukları bölümün ilgili yarıyılına ait 1.sınıf zorunlu dersleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca USIS Otomasyon Sistemine  otomatik olarak eklenir. Öğrenci eğitim planındaki seçimlik dersleri Bağımsız Ders kaydı günlerinde ekleyebilir ve isterse otomatik eklenen zorunlu derslerden çekilerek grup değişikliği yapabilir. Ancak zorunlu ders gruplarında yeterli kapasite olmaması durumunda bu ders/dersleri sistem üzerinden veya dilekçe ile alamaz.

Ders kayıtları, aşağıda belirtilen tüm randevu günlerinde saat 08:00 itibariyle başlayacaktır.

Ders Kaydı Günü      Sınıf/Yarıyıl
27 Ocak 2020           4. sınıf öğrencileri
28 Ocak 2020           3. sınıf öğrencileri
29 Ocak 2020           2. sınıf öğrencileri
30 Ocak 2020          Bağımsız Ders Kaydı (Bu tarihte tüm grup kriterleri kaldırılacak (I. Öğretim öğrencilerinin II. Öğretimden ders alması hariç) ve tüm öğrenciler ders seçimi yapabileceklerdir.)

Kapanan Derslerin Tespiti ve İlan Edilmesi : 31 Ocak 2020 (Saat:12:00’a kadar)
Sadece Ders Ekleme : 31 Ocak-02 Şubat 2020 (31 Ocak 2020 saat 14:00’dan itibaren)
(Derse yazılımlar 30 Ocak 2020 tarihinde sona ermektedir. Yeterli sayıda öğrenci yazılmadığından dolayı kapatılan
dersler 31 Ocak 2020 tarihinde, Bölüm Başkanlıklarınca tespit edilerek en geç saat: 12.00ye kadar bölüm web
sayfasında ilan edilecek ve kuşak şeklinde açılan derslerin grup dağılımları yapılacaktır. 31 Ocak 2020 saat: 14.00
itibari ile tüm öğrencilere, (maksimum kredi sınırı içerisinde olmak kaydıyla) USIS üzerinden SADECE ders ekleme
hakkı verilecektir. Bu işlem yapılırken alınan dersler kesinlikle silinemeyecektir.)

2. DERS KAYITLARINDA UYULMASI GEREKENLER
 Kayıtlı olduğunuz bölümünüze ilişkin haftalık ders programlarını bölümünüzün web sayfalarından
temin ediniz. Almak istediğiniz derslere göre bir program yapınız. Bu programda dersin kodu ve grup
numarasını belirleyiniz.
 Servis derslerinin (Matematik, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Fizik, (Genel) Kimya,
İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe, Enformatik dersleri ve Sosyal Seçimlik dersler)
haftalık ders programları dersi veren Bölüm Başkanlığının web sayfasından ya da kayıtlı olduğunuz
Bölüm web sayfalarından görülebilir.
 %30 İngilizce öğretim yapılan programlarda öğrenim gören öğrenciler yalnızca %30 İngilizce
öğretim yapılan programlara açılan gruplardan, %100 İngilizce öğretim yapılan programlarda
öğrenim gören öğrenciler yalnızca %100 İngilizce öğretim yapılan programlara açılan gruplardan
ders alabilirler.
 Ders çakışması durumunda çakışan dersler beraber alınmaz. Bu durumda -isterseniz- çakışan dersi
(ders eşdeğerlilik esasları çerçevesinde) başka bir bölümden veya başka bir Yüksek Öğretim
Kurumundan Özel Öğrenci statüsünde almak için kayıtlı olduğunuz Bölüme dilekçe verebilirsiniz.
 Saydırma işlemi yapılmadan tekrar alınan seçimlik derslerin geçmişteki başarısız notları AGNO ya
katılır ve ortalamanızın düşmesine sebep olur. Bu nedenle seçimlik dersler mutlaka saydırma
işlemi yapılarak alınmalıdır.
YTÜ Ders Kayıt ve Seçim İşlemi Esasları” uyarınca;
 1.sınıf öğrencileri, 3. ve 4. sınıflardan, 2. sınıf öğrencileri ise 4. sınıftan ders alamazlar.
 1. sınıf öğrencilerine, kayıtlı bulundukları bölümün 1.sınıf zorunlu dersleri (Güz ve Bahar
yarıyıllarında) Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca USIS Otomasyon Sistemine  otomatik olarak eklenir.
(11.07.2019/04-06 gün ve sayılı Senato kararı ile değişiklik yapılmıştır.) Öğrenci eğitim planındaki
seçimlik dersleri Bağımsız Ders seçim günlerinde ekleyebilir ve isterse otomatik eklenen zorunlu
derslerden çekilerek grup değişikliği yapabilir. Ancak zorunlu ders gruplarında yeterli kapasite
olmaması durumunda bu ders/dersleri sistem üzerinden veya dilekçe ile alamaz. (20.03.2019/01-10
gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)
 Öğrenciler, öncelikle bulundukları sınıfın alt sınıflarındaki alıp başarısız oldukları ve daha önce hiç
almadıkları dersleri almak zorundalardır. Bu şartı sağlayan öğrenciler, iş bu esaslarda belirtilen ders
kredi sınırını aşmamak koşuluyla bulundukları sınıf ve üst sınıflardan da ders alabilirler.
(12.04.2018/02-08 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.) (Bu fıkra, 2020-2021 Eğitim-
Öğretim Yılı Güz yarıyılı itibari ile uygulamaya konulacaktır.)
 I. Öğretim öğrencileri sadece I. öğretime açılan dersleri; II. Öğretim öğrencileri, II. öğretimden veya
ilgili Bölüm başkanlığının uygun görmesi durumunda I. Öğretimden de ders alabileceklerdir (*).
Ancak II. Öğretim için açılan bir ders grubuna ait öğrenci sayısının 10 kişinin altında (9 ve aşağısı)
kalması durumunda, bu gruptan ders alan II. Öğretim öğrencilerinin I. Öğretim için açılan ders
gruplarına yönlendirilerek ders almaları sağlanacaktır.
 Tüm ders kontenjanları, dersi açan ilgili bölüm/program başkanı tarafından belirlenir ve dersin
kontenjanını sadece o dersi açan bölüm/program arttırabilir. Ders kaydı yapan öğrenciler, bir sorunla
karşılaştıklarında bu dersi açan Bölümün web sayfasında duyurulan Ders Kayıt Görevlileri ile (e posta yolu ile) iletişimde bulunabilirler. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının açılan dersler ve kapasite
sorunları ile ilgisi bulunmamaktadır.
 Öğrenci, ilk kez yazıldığı dersler ile devamsızlığı (F0) nedeniyle, tekrarlayacağı teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az % 80’ine devam etmek
zorundadır. Öğrencinin devamını sağladığı ancak başarısız olduğu derslerinde devam şartının aranıp aranmayacağı konusu, dersin bağlı bulunduğu Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanır. (17.10.2019
tarih ve 2019/07-21 sayılı Senato Kararı)
 AGNO’su iki yarıyıl üst üste 2.0’nin altında olan (5.yarıyıldan itibaren) Lisans öğrencileri,
bulundukları yarıyıl ve üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu öğrenciler, alt yarıyıllarda alıp başarısız
kaldıkları dersler ile alt yarıyıllardan daha önce almadıkları dersleri alabilirler.
 Öğrenim sürelerine bakılmaksızın tüm öğrenciler, bir yarıyılda derslerin çakışmaması koşulu ile en
fazla 25 kredilik ders alabilirler. AGNO’su 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler 28 krediye kadar ders
alabilirler.
 Derslere ait devam durumu ilgili öğretim üyesi tarafından yarıyıl sonu sınavları başlamadan önce
öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir. Devamsızlıktan kalan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler
ve bu öğrencilerin ilgili derse ait başarı notu (F0) olarak bilgi sistemine işlenir.
 Ders tekrarı, not yükseltmek veya başarısızlık nedeniyle zorunlu veya seçimlik kategorisindeki bir
dersin, tekrar alınması durumudur.
 Tekrarlanmak istenen ders (zorunlu veya seçimlik) aynı kodlu ise, öğrenci otomasyon sistemi, otomatik olarak saydırma işlemi yapar.
 Ancak, daha önce alınan bir seçimlik ders yerine başka bir seçimlik dersin alınması durumunda, sistem saydırma işlemini otomatik olarak yapmadığından öğrencinin kendisinin, ders kaydı sırasında sistem üzerinden saydırma işlemini yapması gerekir.

 Not Ortalamaları (AGNO, YANO, ANO) Hesabı:
Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO), Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması (YANO) ve Ağırlıklı
Not Ortalaması (ANO), G notu hariç, her dersten alınan notun o dersin yerel kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin yerel kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Elde edilen bu değer, virgülden sonra iki  haneye yuvarlanarak gösterilir.
AGNO, öğrencinin öğretim planındaki almış olduğu tüm dersler dikkate alınarak her yarıyıl sonunda hesaplanır.
YANO, öğrencinin öğretim planındaki aldığı derslere göre yarıyıl bazında hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.
ANO, öğrencinin öğretim planındaki sorumlu olduğu derslere göre hesaplanan not ortalamasıdır.
İlk yüzde ona giren öğrenci sıralamasında ANO kullanılır. ANO hesabına yaz okulunda alınan dersler etki etmez.
 Öğrenciler, kayıt oldukları tüm dersleri, kendilerine açık olan “Öğrenci Ders Bilgisi Görüntüleme” modülünden görebilirler.
 Bu kılavuzda açıklanmayan bir sorunla karşılaştığınızda sorunun çözümü için kayıtlı olduğunuz bölümünüze başvurunuz.

3. MAZERET DURUMUNDA KAYIT YENİLEME
YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20/c maddesinde, “c) Mazeret durumunda kayıt yenileme; kayıt yenileme süresi içerisinde hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen mazereti nedeniyle katkı payını yatırmayan ve ders seçimi yapamayan öğrenciler, yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvuruda bulunurlar. Mazereti uygun görülen öğrencilerin ilgili yönetim kurulu kararı ile ders kayıtları kabul edilir.” ifadesi bulunmaktadır.
DİKKAT !!! 14 Şubat 2020 tarihinden sonra her ne sebeple olursa olsun ders kaydı yapılamayacaktır.
4. ÇİFT ANADAL ÖĞRENCİLERİ VE DERS SEÇİMLERİ
 Çift anadal öğrencileri, bu kılavuzda yazılı tüm ders kayıt ve seçim esaslarına tabidir.
 Çift anadal öğrencilerinin, birinci lisans programındaki öğrenci numaraları aynı zamanda çift anadal programındaki öğrenci numaralarıdır.
 Çift anadal öğrencileri, birinci lisans programındaki şifre ve kullanıcı kodunu kullanarak, birinci lisans ve çift anadal programlarında alacakları derslere aynı kayıt takviminde internet üzerinden kayıt olacaklardır.
 Çift anadal öğrencileri, maksimum kredi sınırı aşılmamak kaydıyla her iki daldan ders alabilirler.
5. BAŞKA ÜNİVERSİTELERİN ÖNLİSANS, LİSANS POGRAMLARINDAN ÖZEL
ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE DERS ALABİLME
YTÜ Özel Öğrenci Yönergesinde belirtilen kurallar dahilinde diğer Yükseköğretim Kurumlarından da “özel öğrenci” olarak ders alınabilir. Ayrıntılı bilgiye konuya ilişkin hazırlanan kılavuzda yer verilmiştir.

6. BİTİRME ÇALIŞMASI
Bir öğrencinin bitirme çalışması alabilmesi için, öğretim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.


>>Instagram'da YTÜ Kampüs'ü takip edin!

>>Yıldız Teknik Üniversitesi Yakını Yurtlar

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


7 + 4 =


kaçak bahis