YTÜ Öğrenci Platformu
Üye Girişi | Üye Ol

Sayfayı Paylaş

Haber

YTÜ Öğrencilerinin Talepleri Var: Pass-Fail, Yaz Okulu, Stajlar, Erasmus Hibeleri

YTÜ Öğrencilerinin Talepleri Var: Pass-Fail, Yaz Okulu, Stajlar, Erasmus Hibeleri

İçinde bulunduğumuz COVID-19 pandemi sürecinde Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri beklenmedik değişikliklerden etkilendiklerini söylüyor ve sorunlarına çözüm bulunmasını istiyor. Öğrencilerin talepleri arasında yer alan konularda geçti/kaldı sistemi(pass fail), online yaz okulu, erasmus hibelerinin iadesi ve stajlar yer alıyor. Öğrenciler taleplerini sosyal medya, whatsapp gruplarında birleşerek dilekçe ve e-posta göndererek yetkililere bildirmeye çalışıyor.

ÖĞRENCİLERDEN PASS-FAİL(GEÇTİ-KALDI SİSTEMİ) TALEBİ!

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde çoğu öğrenci bu dönem için pass/fail yani geçti kaldı sisteminin uygulanmasını istiyor. Öğrencilerin yaptığı açıklama şöyle:

“Dünya çapında önemli sorunlar yaşatan pandemi sebebiyle geçirmekte olduğumuz bu zor günlerde üniversitemiz online eğitim için gerekli önlemleri ivedi bir şekilde almış olup, dönem içi derslerde geri kalmamamız için olabildiğince çaba sarf etmiştir.

Ancak bu olağanüstü süreçte biz öğrencilerin örgün ve birebir eğitimden uzak kalması, bazılarımızın yeterli internet altyapısına sahip olmaması ve hocalar ile iletişim konusunda yaşadığımız güçlükler sebebiyle dersleri takip etmekte zorlanan ve derslerden geri kalan bazı arkadaşlarımız olmuştur.

Bu yaşanılan kaçınılmaz güçlükler sebebiyle kimi hocalarımız iyi niyet gösterip, verdikleri derslerde bazı kolaylıklar tanısa da ilgili derslerdeki not ortalamalarının hiç olmadığı kadar yüksek seviyelere çıkmasının önüne geçilememiştir. Ortalamaları aşağı çekebilmek için ise kimi derslerde ödev içerikleri zorlaştırılırken, kimilerinde ise online yapılan sınavlarda süre kısıtlamasına gidilmiştir.

Bu derslerdeki ortalamaların yükselmesinin önüne geçebilmek için alınan ve yukarıda bahsini ettiğimiz önlemler sebebiyle, bazı arkadaşlarımız ortalamaların çok altında kalmış olmaları suretiyle mağduriyet yaşamaktadırlar.

Bu eğitim döneminde elimizde olmayan sonuçların müsebbibi olan pandemi sürecinde daha adil bir harf notu dağılımının tahakkuk edilmesi ve bu suretle not kaygısının minimuma indirilmesi için aşağıdaki maddelerin değerlendirilmeye alınmasını arz ederiz.

1- 2019-2020 Bahar Dönemi ders değerlendirmelerinde üniversitemiz Lisans ve Yüksek Lisans Yönetmeliklerinde yer alan klasik notlandırma sisteminin yanı sıra, öğrenci tercihine dayalı “İsteğe Bağlı Geçti/Kaldı Sistemi”nin uygulanmasını

2- İşbu tercih öncesinde, 2019-2020 Bahar Dönemi’nde verilen bütün kredili derslerin başarı durumları için harf notu verilerek değerlendirilmeye devam edilmesini, öğrencilerin verilen harf notları ile başarı durumlarını görebilmesini, “Harf notlarının ilan edilmesi” ve “maddi hata not girişlerinin onaylanması” işlemlerinin sonrasında ise, öğrencilerin sadece 2019-2020 Bahar Dönemi’ne özgü olmak kaydıyla seçtikleri dersler arasından istedikleri kredili derslerden aldıkları notların “Geçti/Kaldı” not sistemine dönüştürülmesi suretiyle tercih edilebilmesini.

3- Klasik notlandırma sistemini tercih eden öğrenciler için, 2019-2020 Bahar Yarıyılı Dönem Not Ortalaması (YANO) ve Genel Not Ortalaması (AGNO) hesaplamasının geçmiş dönemlerde olduğu şekilde yapılmasını ve bu ortalamaların öğrenci transkriptine işlenmesine devam edilmesini.

4- En son akademik dönemde Genel Not Ortalaması (AGNO) 2.00’ın altına düşmüş, 2019-2020 Bahar Dönemi’nde bazı derslerde “Geçti/Kaldı” tercihi yapan öğrencilere yönelik Başarı Durumu değerlendirmesinin sadece klasik notlandırma sistemi tercih edilen ders notlarının hesaba katılarak yapılmasını.

5- Herhangi bir önkoşul dersinden “Geçti” notu alındığında, ilgili dersin önkoşulunun sağlanmış kabul edilmesini.

6- “Geçti” notu alınan derslerin başarılı kabul edilmesi ve bu derslerin kredisi mezuniyet için toplanması beklenen kredi sayısından düşülmesini (öğrenci bu derslerin kredisi kadar krediden muaf olacaktır).

7- Üniversite içi intibaklarda “Geçti” notu alınan derslerin, geçiş yapılan programda başarılı bir ders olarak değerlendirilmesini.

8- Bütünleme sınav hakkının 2019-2020 Bahar Dönemi’nde kayıtlı olunan bir ders için kullanılması durumunda, bu dersin bütünleme sınavı sonrasındaki notunun da “Geçti/Kaldı” notu olarak değerlendirilebilmesini.

9- Okulun 2019-2020 Bahar Dönemi için vereceği kararın harflendirme sistemini yok sayarak sadece “Geçti/Kaldı” olmamasını ve bu sistemin “tekrar” sınırındaki öğrencileri mağdur edebileceği ihtimaline karşın, sistemin tercihe dayalı bir sistem olmasını.

10-“Geçti/Kaldı” veya normal harflendirme tercihini öğrencinin yapması ve bu hususta Öğretim Üyelerinin karar vermemesini.

11-“Geçti/Kaldı” sistemini seçen öğrencinin girmiş olduğu vize ve finale göre durumunun değerlenmesi gerektiği , ayrı bir sınav yapılmamasını. ”

ÖĞRENCİLER YTÜ’DE ONLİNE YAZ OKULU İSTİYOR!

Online yaz okulu öğrencilerden gelen açıklama şöyle:

” Dünyayı etkisi altına alan Coronavirus (COVİD-19) salgını sebebiyle olağanüstü bir dönemden geçmekte, bu süreçte eğitimlerimize ve sınavlarımıza online sistemde devam etmekteyiz. Bu beklenmedik sürecin biz öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirgemek için üniversitemizin desteğine ihtiyacımız var. Sizlerin önceliğinin biz öğrenciler olduğunu da dikkate alarak bu sürece ilişkin taleplerimizi başlıklar halinde iletmek isteriz.

1- Yaz Okulu Talebi
Yaz okulu açan birçok üniversite, bu süreçte de yaz okullarına örgün ya da online devam etme kararı aldılar. Bizler, normal şartlar altında yaz okulunu farklı üniversitelerden yüksek fiyatlara almak zorunda kalıyorduk. Var olan pandemi sebebiyle çoğu öğrencinin ve ailesinin maddi açıdan sıkıntıda olduğunu belirtmek isteriz.  Ek olarak süreç dolayısıyla bazı üniversitelerin diğer üniversite  öğrencilerine kontenjan açmaması da sürecin gerekçelerinden olacaktır. Bahar döneminde üniversiteler arasında online eğitimi en başarılı kullanan okul olarak, yaz okulu derslerinin de aynı başarıyla yapılacağını düşünüyoruz. Bu koşullar ve ders seçim esaslarımız göz önüne alındığında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde de yaz okulu açılmasını talep ediyoruz.

2- Senato Kararının Gözden Geçirilmesi
YTÜ Ders Kayıt ve Seçim İşlemi Esaslarının 14. maddesinin c fıkrasında yer alan 12.04.2018/02-08 gün ve sayılı Senato kararı ile eklenen (Öğrenciler, öncelikle bulundukları sınıfın alt sınıflarındaki alıp başarısız oldukları ve daha önce hiç almadıkları dersleri almak zorundalardır. Bu şartı sağlayan öğrenciler, iş bu esaslarda belirtilen ders kredi sınırını aşmamak koşuluyla bulundukları sınıf ve üst sınıflardan da ders alabilirler.) madde mezuniyet sınavlarının önünü kapatmakla birlikte, bu madde eklenmeden önce eğitim planlamasını buna göre yapmayan biz öğrencileri, alttan almak zorunda olduğumuz dersler ile kendi dönemimizde almamız gereken derslerin çakışması sebebiyle mağdur edecektir. Bu madde ışığında eğitim sürecimizin uzamaması adına yaz okulu planlarımızı da buna göre yaptık. Bu kararının tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz.

Bugüne kadarki süreçte deneyimlediğimiz eğitim öğretim süreci ve zorlukları ışığında, sizlere sunduğumuz bu fikirlerimizin değerlendirilmesini umuyoruz. Sizlerin önceliğinin her zaman biz öğrenciler olduğunu biliyor ve bizi bu süreçte mağdur etmeyeceğinize güveniyoruz.”

ERASMUS HİBELERİNİN TAMAMINA YAKININ İADESİ İSTENİYOR!

COVID-19 nedeniyle erasmus programını yarıda bırakıp ülkelerine dönen öğrencilerden verilen erasmus hibelerinin tamamına yakının iadesine öğrenciler tepki gösteriyor. Yıldızlı erasmusa giden öğrenciler, ödenen hibenin çoğunun zaten dönem başında yurt, okul, ulaşım vb gibi giderler için ödendiğini söylüyor ve şu açıklamayı yapıyor:

“Biz bahar dönemi ülkelere gitmeden 2.400’er euro aldık. Çoğumuz en az 800 euro daha Türkiyedeyken yurda depozito veya kiralarımızı ödedik. Dönerken zaten 240 euro tahliye uçuşu parası ödedik. Bizden 2400 euronun iadesi isteniyor, sadece uçak parası daha sonradan iade edileceği bildiriliyor.”

STAJLAR HAKKINDA AÇIKLAMA YOK!

Özellikle mezun durumda olan öğrenciler stajlar hakkında herhangi bir açıklama yapılmadığını bildiriyor. YTÜ Senatosu’nun öğrenciler lehine mezuniyeti geciktirmeyecek kararlar almasını bekliyor.

>>Instagram'da YTÜ Kampüs'ü takip edin!

>>Yıldız Teknik Üniversitesi Yakını Yurtlar

Sayfayı Paylaş

Yorum yapın

E-Posta adresiniz yayınlanmaz.Gerekli alanlar * ile işaretlidir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

[wise-chat theme="balloon" show_users="1"]