YTÜ Öğrenci Platformu
Üye Girişi | Üye Ol

Share This Post

Burs Haberleri

TAREKSAV Burs Başvurusu (2019-2020) Başladı!

TAREKSAV Burs Başvurusu (2019-2020) Başladı!

BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Vakıftan burs talebinde bulunan öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 2. Türkiye’de ikamet ediyor olması,
 3. Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmaması,
 4. Üniversitelerin örgün öğretim yapan (açık öğretim hariç) ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından herhangi birini kazanmış ve kaydını yaptırmış veya halen öğrenime devam ediyor olması,
 5. Ara sınıfta okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ise, tekrara ders bırakmadan bir üst sınıfa geçmiş olması, Ancak not ortalaması 2.5 ve üstü olan (tıp fakültesi öğrencilerinde not ortalaması 2.00 ve üstü ) ve en fazla 2(iki) dersten başarısız olan öğrencilerin burs başvuruları da Yönetim Kurulu Kararı ile değerlendirmeye alınabilecektir.
 6. Yüksek lisans ve doktorada tez süresi dahil iki yılı tamamlamamış olması,
 7. Okumak için mali durumu yetersiz olması ve Vakıf’tan burslu kardeşinin bulunmaması,
 8. Gelir getirici bir işte çalışıyor olmaması,
 9. Toplumu rahatsız edecek, Vakıf amaçlarıyla bağdaşmayan kötü davranış ve alışkanlıklara sahip olmaması,
 10. Üniversite ve Kamu kuruluşlarınca verilenler haricinde, özel kuruluşlardan burs almaması,
 11. Başvuru belgesini gerçeğe uygun olarak doldurmak ve belgelendirilmesi istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz olarak zamanında Vakfa teslim etmiş olması,
 12. Beyan edilen bilgiler ile Vakfa teslim edilen belgeler ve/veya Vakıfça elde edilecek bilgi ve belgeler arasında aday aleyhine bir durumun söz konusu olmaması,gerekmektedir. Aşağıdaki şartları taşıyan öğrencilerin yeni burs başvuruları kabul edilemeyecektir:
  • Açık ve uzaktan eğitim öğrencileri,
  • Özel üniversite öğrencilerinden burs oranı %100’ ün altında olan öğrenciler,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler.

BURS BAŞVURU FORMU 

 


>>Instagram'da YTÜ Kampüs'ü takip edin!

>>Yıldız Teknik Üniversitesi Yakını Yurtlar

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


3 + 6 =


kaçak bahis